Gazlar

Boyle* Yasası: Gaz basıncı piston üzerindeki toplam ağırlığa bağlıdır. Bu ağırlık (kuvvet) kabın bütün yüzeyine dağılır ve gaz basıncını oluşturur. Piston üzerindeki ağırlık iki katına çıkartılırsa ve basınçta iki katına çıkar ve gaz hacmi ilk Hacminin yarısına düşer. Diğer yandan, eğer basınç yarıya düşürülürse hacim iki katına çıkar.

* Robert Boyle (1627-1691)

Boyle yasasını test etmek isterseniz kullanacağız kabın sadece pistonu değil, çeperlerinin de yeterince sağlam olmasına dikkat edin. Zira piston üzerindeki kuvvet artıp da gaz basıncı yükseldiğinde çeperin zayıf noktasından patlak verebilir. Düdüklü tencere patlaması buna güzel bir örnektir.