Mapping Failure

Bu akşam isim - şahıs eşleşmelerim karışmış ya da bir sıra kaymış olmalı. Herkese bir diğerinin ismiyle seslendim. Garip.