Tutamak Meselesi


içinde yaşaya-
bileceğim tek havsala
şimdi bilemediğim.

karanlık beni yutar,
o tutamak kopunca.

0 Lakırdı: